Co wiesz o szkolnym ubezpieczeniu dziecka?

W tegorocznych badaniu Polskiej Izby Ubezpieczeń aż 9 na 10 rodziców deklaruje, że ich dziecko jest ubezpieczone w szkole. Co więcej, ponad 60% badanych jest w stanie zapłacić za polisę w szkole więcej, niż wynosi jej obecny standardowy koszt. Rodzicom zależy bowiem na szerokiej ochronie dzieci, choć często nie są w stanie zdefiniować, jaki powinien być jej dokładny zakres.

Przyzwyczajenie do nieobowiązkowej ochrony

Rodzice są bardzo przywiązani do ubezpieczeń szkolnych, mimo że są one nieobowiązkowe. Mniej niż połowa rodziców (42%) wie o możliwości zakupu takiej polisy indywidualnie, bez pośrednictwa szkoły.

Rodzice są przyzwyczajeni do ubezpieczeń grupowych, a z drugiej strony ich oczekiwania co do ochrony wyraźnie wskazują, że powinni rozważyć indywidualną polisę NNW (następstw nieszczęśliwych wypadków), a nie tylko grupową szkolną – komentuje Dorota M. Fal, doradca zarządu Polskiej Izby Ubezpieczeń.

Oczekiwane wypłaty większe niż w ubezpieczeniach grupowych

Połowa rodziców oczekuje co najmniej 500 zł odszkodowania za złamanie ręki dziecka. Jedna czwarta z nich uważa, że odszkodowanie w takim przypadku powinno wynosić co najmniej 1000 zł.
Ubezpieczenie szkolne jest standaryzowane i daje ochronę za bardzo niewielką składkę. Niska składka oznacza jednocześnie, że odszkodowanie za złamaną rękę często wyniesie poniżej 500 zł. Stąd rodzice oczekujący wyższych świadczeń powinni rozważyć polisę indywidualną. Szczególnie, że deklarują jednocześnie chęć do zapłacenia wyższej składki niż przy grupowym ubezpieczeniu szkolnym – podkreśla Dorota M. Fal.

Według badania PIU, 60% rodziców biorących w nim udział byłoby w stanie zapłacić za polisę dla dziecka ponad 50 zł rocznie, czyli więcej niż dziś ten produkt kosztuje w szkole. Aż jedna trzecia badanych skłonna byłaby zapłacić 75 zł i więcej.

Walka z pasywnością

Badania wskazują, że przyzwyczajenie rodziców do zakupu ubezpieczenia w szkole powoduje ich pasywność przy podejmowaniu decyzji o wyborze polisy. Istnieje też wyraźny rozdźwięk pomiędzy deklarowaną przez rodziców wiedzą na temat szkolnego NNW, a faktyczną świadomością ochrony zawartej w tym produkcie. Aż 91% rodziców deklaruje, że zapoznało się z warunkami wybranego ubezpieczenia szkolnego. Blisko połowa badanych ocenia swoją wiedzę o ubezpieczeniu na 8,9 lub 10 w 10-stopniowej skali.

Pogłębione badania mówią o tym, że tylko 27% rodziców zdaje sobie sprawę, że ubezpieczenie szkolne działa również podczas wakacji i ferii. Aż 58% badanych jest przekonana, że szkolne NNW dotyczy tylko zajęć szkolnych.

Rodzice podkreślają, że przy NNW najważniejsza jest ochrona związana z uszczerbkiem na zdrowiu oraz możliwością leczenia i rehabilitacji.

Badanie zostało przeprowadzone przez Havas Media Group na zlecenie i przy współpracy Polskiej Izby Ubezpieczeń na przełomie maja i czerwca 2018 roku na reprezentatywnej grupie 1011 rodziców dzieci w wieku 6-18 lat.


Opublikowano

w

przez

Tagi:

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *