mLegitymacja. Skąd ją wziąć?

mLegitymacja to uzupełnienie fizycznej (papierowej lub elektronicznej) legitymacji szkolnej – cyfrowa kopia, wyświetlana w telefonie komórkowym. Rodzice i uczniowie często pytają – skąd wziąć ten dokument w telefonie?

mLegitymacja może być wystawiona chętnemu uczniowi pełnoletniemu na jego własny wniosek, zaś niepełnoletniemu – na wniosek jego rodziców. Wniosek składa się do szkoły.

Czy szkoła musi wydać mLegitymację?

Jak mówi Rozporządzenie MEN w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (par. 3, ust. 1a):

1a. Szkoły [….], wydając legitymację szkolną albo e-legitymację szkolną, mogą wydać dodatkowo mLegitymację szkolną, stanowiącą dokument elektroniczny  przechowywany i prezentowany przy użyciu oprogramowania przeznaczonego dla urządzeń mobilnych.

Wydanie mLegitymacji nie jest więc obowiązkiem szkoły, lecz jej dobrą wolą. Jak wyjaśnia Ministerstwo Cyfryzacji, mlegitymacje mogą być wydawane przez te szkoły, które wyraziły chęć ich wydawania i mają z Ministerstwem umowę. Jako rodzice możemy zachęcić szkołę, by zgłosiła się do Ministerstwa.

Szkoła rozpoczyna przygodę z mLegitymacją

Wystarczy, że dyrektor lub inna wyznaczona przez niego osoba wypełnią FORMULARZ. Drugi krok to podpisanie porozumienia. Później bierzemy już sprawę w swoje ręce – mówi minister cyfryzacji Marek Zagórski.

To nic nie kosztuje. Szkoła nie musi kupować żadnego nowego sprzętu, ani oprogramowania.

Dyrektor szkoły chętny do zgłoszenia szkoły? Wystarczy wpisać nazwę szkoły (choćby numer) na stronie ose.gov.pl , znaleźć ją w wyszukiwarce i kliknąć „Zgłoś do mlegitymacji”.

Aby korzystać z mLegitymacji, uczeń musi pobrać na swój telefon (z systemem Android w wersji 6.0 lub wyższej) bezpłatną aplikację rządową mObywatel.

mLegitymacja poświadcza uprawnienia uczniów do ulgowych przejazdów kolejowych czy autobusowych. Jest podstawą do otrzymania przysługujących zniżek. Wystarczy do założenia karty w bibliotece czy zakupie biletów do kina.

Na pewno legalna?

Mobilną legitymację może otrzymać każdy uczeń, któremu wcześniej wydano tradycyjną wersję dokumentu – jest ona tylko kopią. W przypadku utraty ważności „tradycyjnej” legitymacji, mobilna wersja dokumentu będzie unieważniana. Szkoła będzie mogła unieważnić dokument także w przypadku utraty mLegitymacji – z powodu np. uszkodzenia, niepoprawnego działania, czy zgubienia urządzenia mobilnego, w którym była przechowywana.

Jesteś dyrektorem szkoły? Zgłoś chęć przystąpienia szkoły do projektu mLegitymacja szkolna – wypełnij FORMULARZ.

Za wsparcie w opracowaniu materiału dziękujemy Ministerstwu Cyfryzacji.


Opublikowano

w

,

przez

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *