Niemal na pewno pomagasz dziecku w nauce matematyki. Jak robić to lepiej? [wyniki badania]

95% rodziców pomaga dzieciom w nauce, wiele czasu poświęcając matematyce. Podchodzimy do jej nauki tradycyjnie, nie sięgając po metody, na które liczyłyby nasze dzieci. A nasze potomstwo im starsze, tym mniej za królową nauk przepada. Takie wnioski płyną z badania „Wsparcie rodziców w nauce matematyki”, przeprowadzonego przez KantarMillwardBrown na zlecenie mFundacji (lipiec 2017 r.).

Badanie „Wsparcie rodziców w nauce matematyki”, przeprowadzonego przez KantarMillwardBrown na zlecenie mFundacji (lipiec 2017 r.)[1] wykazało, że polskie rodziny mają dużo obowiązków związanych z pracami domowymi dzieci. Aż 95% rodziców pomaga swoim pociechom w odrabianiu lekcji lub uczeniu się nowych zagadnień. 83% rodziców pomaganie w nauce uważa za sprawę naturalną., wskazując, że pomoc w nauce jest ich obowiązkiem. Tylko 28% rodziców uważa, że za wykształcenie dziecka odpowiadać powinna wyłącznie placówka edukacyjna. Przekonanie o obowiązku pomocy dzieciom zmniejsza się nieco, gdy dzieci są starsze (z 87 proc. wśród rodziców dzieci najmłodszych do 77 proc. rodziców dzieci w wieku 10-12) i coraz więcej czasu przeznaczają na naukę w domu (z 1 godziny w wieku 5-6 do prawie 2 godzin w wieku 10-12).

Matematyka traktowana priorytetowo

Dzieci i rodzice spędzają średnio na odrabianiu lekcji i dalszej nauce ponad 1,5 godziny dziennie, z czego najwięcej, bo prawie 40 minut, poświęcają matematyce. Polscy rodzice mają bardzo pozytywny stosunek do królowej nauk. Prawie ¾ wszystkich przebadanych rodziców uważa matematykę za jeden z najważniejszych przedmiotów w szkole. Matematyka zajmuje też wysokie miejsce w kategorii ‚‚Przedmioty, do których rodzice przykładają szczególną wagę’’. Na pierwszym miejscu wymienia ją aż 61% ankietowanych. Im starsze dziecko, tym ważniejsza jest dla rodziców matematyka. Jej naukę przedkłada się nawet ponad języki obce. Odsetek rodziców stawiających matematykę na pierwszym miejscu rośnie wraz z wiekiem dziecka i w grupie rodziców dzieci dziesięcio–dwunastoletnich osiąga poziom 65%.

W matematyce rodzice pomagają sami…

Poza szkołą dzieci uczą się matematyki przede wszystkim w domu, pod okiem rodziców. Wraz z wiekiem dziecka zmienia się model tej dodatkowej pracy. W najstarszej grupie dzieci (10-12 lat) da się zaobserwować wzrost znaczenia zajęć dodatkowych u korepetytorów (z 6 proc. u dzieci w wieku 5-6 do 18% u najstarszych) i zmniejszenie częstotliwości udzielania pomocy w domu.

Wciąż jednak dominujące pozostaje uczenie się w domu. Być może dlatego, że rodzice bardzo dobrze oceniają swoje umiejętności matematyczne: aż 62% z nich uważa, że matematyka jest dla nich łatwa. Ciekawe jest natomiast zestawienie oceny umiejętności rodzica z tym, czy ich dziecko lubi matematykę. Dla przykładu, rodzice najstarszych dzieci czują się najpewniej w tej dziedzinie (najwięcej, bo aż 65% uważa, że matematyka jest łatwa), ale ich dzieci… najmniej lubią ten przedmiot.

… ale nie są na tym polu zbyt kreatywni

Podejście rodziców do nauki matematyki jest tradycyjne. Brakuje im wiedzy i wyobraźni, jak można niestandardowo podejść do nauczania matematyki. W większości nie czują też takiej potrzeby – uważają matematykę za łatwy do opanowania przedmiot i kopiują schematy znane im doskonale z okresu własnych doświadczeń szkolnych.

Stosunkowo największą kreatywnością wykazują się rodzice dzieci najmłodszych (5-6 lat). Do nauki wykorzystują gry i zabawki edukacyjne czy wspólne zabawy mające ułatwić naukę matematyki – narzędzia te stosuje prawie 2 razy liczniejsza grupa rodziców niż w pozostałych kategoriach wiekowych.

Od 7 roku życia dziecka wśród rodziców dominują tradycyjne metody nauki: tłumaczenie zasad matematyki (85% w grupie 10-12), sprawdzanie odrobionych lekcji (80%), wspólne rozwiązywanie zadań z książki (77%) i przepytywanie dziecka (np. z tabliczki mnożenia). Co ciekawe, choć sami nie jesteśmy zbyt postępowi, szkole stawiamy wysokie wymagania odnośnie metod nauczania. Z badania mFundacji wynika, że rodzice chcieliby, aby szkoła bardziej kreatywnie podchodziła do nauczania dzieci matematyki – uważa tak 80 proc. ankietowanych. Tylko co czwarty rodzic uważa, że współczesna szkoła dobrze radzi sobie z uczeniem dzieci.

Metody rodziców rozmijają się z oczekiwaniami dzieci

Rodzice usilnie trzymają się metod nauczania, które sami pamiętają, podczas gdy ich dzieci – pokolenie urodzone w dobie wszechobecnego Internetu – naturalnie wybierają aplikacje mobilne czy platformy internetowe.

Najczęściej wykorzystywana w pomocy dzieciom jest wiedza własna rodzica (88% w grupie najstarszych dzieci, 79% wśród dzieci 7-9) oraz podręczniki i ćwiczenia szkolne dziecka (ok. 75% w obu starszych grupach, tylko 47% wśród młodszych). Rodzice starszych dzieci przestają tłumaczyć dziecku praktyczność matematyki, skupiając się na jej abstrakcyjności – z 50 do 30% spada wykorzystywanie przedmiotów z otoczenia dziecka do tłumaczenia zagadnień matematycznych. Podobnie w przypadku gier planszowych – korzysta z nich dwa razy mniej rodziców dzieci starszych (30%) niż najmłodszych (62%).

Do Internetu rodzice sięgają dopiero na późniejszym etapie nauki oraz głównie po to, by znaleźć zestawy zadań matematycznych i ich rozwiązania (44% rodziców dzieci najstarszych vs. 22% rodziców dzieci najmłodszych). Gry komputerowe czy aplikacje akceptowane są przez rodziców wyłącznie jako uzupełnienie, dodatkowa zabawa. Rodzice nie sądzą, aby mogły one być podstawowym narzędziem pomocy w nauce.

A co wybierają dzieci? Mają zupełnie odmienne preferencje od rodziców. Najbardziej lubią gry planszowe (46% odpowiedzi; wykorzystywane tylko przez 24% rodziców), matematyczne gry na komputerze (43% odpowiedzi; wykorzystanie przez rodziców: 12%) czy aplikacje i programy na tablet/telefon (32% odpowiedzi; wykorzystanie przez rodziców: 9%). Im starsze dziecko, tym bardziej preferuje cyfrowe formy, łącznie z YouTube.

A im dzieci starsze, tym mniej lubią matematykę

Wbrew preferencjom dzieci, które – im starsze, tym bardziej wolałyby cyfrowe formy wsparcia – rodzice coraz częściej wykorzystują tradycyjne metody nauczania. Choć dopuszczają włączenie do nauki Internetu, koncentrują się głównie na powtarzaniu treści z podręczników.

Towarzyszy temu wyraźny regres w postrzeganiu matematyki przez dzieci. Z przedmiotu najbardziej lubianego (71% dzieci w wieku 5-6) staje się przedmiotem lubianym coraz mniej. Z 3 do 16% wzrasta grupa dzieci zdecydowanie nie lubiących matematyki (dzieci w wieku 5-6 vs. dzieci 10-12). W konsekwencji wzrasta też poczucie, że matematyka jest trudna. Tylko 9% dzieci w wieku 5-6 uważa matematykę za trudną lub raczej trudną. Wśród dzieci 10-12 odsetek ten wzrasta dwukrotnie.

Podsumowanie

Polscy rodzice dostrzegli, że matematyka jest szansą na lepszą przyszłość dla ich dzieci. Zdają sobie sprawę, że wiele zawodów przyszłości opiera się na dobrej znajomości matematyki. Dlatego przykładają do jej nauczania dużą wagę i poświęcają jej czas.

Robią to jednak tradycyjnymi metodami, kopiując schematy nauczania ze swoich szkolnych czasów. Dość wcześnie przestają uczyć dzieci matematycznego sposobu patrzenia na otaczający świat, wykorzystywania codziennych przedmiotów do nauki matematyki. Zagadnienia tłumaczone są w abstrakcyjny sposób – podobnie jak w szkole – z wykorzystaniem tradycyjnych narzędzi jak np. podręczniki czy zestawy zadań matematycznych. W zakresie nauczania, polskich rodziców ominęła również cyfrowa rewolucja. Narzędzia internetowe i mobilne uważają jedynie za dodatkowe wsparcie nauki, nie widzą ich potencjału w przyswajaniu wiedzy. To znacząco rozmija się z oczekiwaniami dzieci, które dodatkowo postrzegają matematykę jako zbyt abstrakcyjną – bo tłumaczoną na obcych wzorach – i wskutek tego nie dostrzegają jej obecności w realnym świecie.

Czytaj także o darmowej książce dla rodziców (także w postaci ebooka), która może okazać się bardzo pomocna przy nauce matematyki: Matematyka jest dosłownie wszędzie! Pobierz ebooka i przekonaj o tym całą rodzinę

[1]Badanie „Wsparcie rodziców w nauce matematyki. Badanie zwyczajów rodziców związanych z pomocą w nauce matematyki dzieciom w wieku 5-12 lat”, Kantar Millward Brown na zlecenie Fundacji mBanku, lipiec 2017

Komentarze

Dodaj komentarz