Patostreaming to patologia. Nie można być obojętnym


Nie możemy być obojętni na patologiczne treści w internecie, w tym patostreaming. Wulgarne, poniżające, pełne przemocy fizycznej i słownej treści, nierzadko nagrywane pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, z lekceważeniem prawa i zasad współżycia społecznego – niosą demoralizujący przekaz. Tym bardziej, że szczególnie często dociera on do młodych ludzi.

Okrągły stół wokół patostreamingu

Rzecznik Praw Obywatelskich zorganizował w swoim biurze spotkanie „okrągłego stołu”, poświęcone problematyce patologii w internecie. Udział w nim wzięli: prawnicy, naukowcy, przedstawiciele władz publicznych, organizacji pozarządowych, firm technologicznych oraz youtuberzy i dziennikarze. W trakcie spotkania zgłoszono liczne postulaty podjęcia działań, które mogłyby prowadzić do ograniczenia samego zjawiska patostreamingu oraz jego destrukcyjnych skutków społecznych i wychowawczych.

Działania ograniczające patrostreaming – propozycje

  • Zebranie informacji na temat działań podejmowanych przez rząd i instytucje publiczne w walce z patologiami w internecie.
  • Wypracowanie strategii dotyczącej bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w sieci.
  • Przygotowanie sprofilowanych instrukcji: „Co robić, gdy zetknę się z patotreściami w sieci?”.
  • Podejmowanie w mediach tematów edukacyjnych dotyczących konieczności reagowania na przemoc i patologię w internecie.
  • Wypracowanie mechanizmów, które pozwolą zwiększyć skuteczność zgłoszeń przypadków występowania patotreści platformom internetowym.
  • Dążenie do stworzenia instytucji na wzór komisji etyki reklamy, która mogłaby się zająć monitorowaniem zjawisk związanych z patostreamingiem.
  • Postulowanie zmian w prawie, które prowadziłyby zarówno do ograniczenia możliwości zarabiania na tym procederze, jak i pokusy sponsorowania go.
  • Dążenie do zwiększenia aktywności platform internetowych w zakresie ograniczenia dostępności patologicznych treści.
  • Ograniczanie dostępu dzieci do patotreści przez zmianę algorytmów i wprowadzenie ograniczeń wiekowych. 

Sygnatariusze deklaracji

Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka, Ministerstwo Cyfryzacji, NASK, Stowarzyszenia Prokuratorów „Lex Super Omnia”, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, Fundacja Szkoła z Klasą, Ośrodek Monitorowania Zachowań Ksenofobicznych i Rasistowskich, Fundacja Centrum Cyfrowe, Onet KOBIETA, Orange Polska, Wykop.pl, Google Polska, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, Lifetube, Kamil Bolek, Ludmiła Anannikova, Grzegorz Zajączkowski, Maciek Budzich, Karol Paciorek, Aula Polska, Fundacja ePaństwo, Porcelanowe Aniołki, Krzysztof Woźniak, Good for you i Maciej Broniarz.

Źródło: Rzecznik Praw Obywatelskich


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.