Ponad 70 proc. dzieci doświadcza cyberzagrożeń. Jak je chronić?

Coraz więcej dzieci korzysta z Internetu – już ponad 90 proc. 12-latków i 40 proc. 8-latków ma dostęp do sieci. Jednocześnie 72 proc. najmłodszych doświadczyło zagrożenia cybernetycznego. System edukacji powinien uczyć dzieci jakie zagrożenia czyhają w cyberprzestrzeni – podkreślają eksperci firmy Check Point Software.

72 proc. dzieci na całym świecie doświadczyło co najmniej jednego rodzaju cyberzagrożenia w Internecie. Fakt ten może mieć wpływ na zdrowie psychiczne i fizyczne oraz prywatność najmłodszych.

Raport Cybersecurity Forum pt. „Dlaczego dzieci są zagrożone w cyberprzestrzeni” potwierdza rosnące wyzwania stojące przed ochroną dzieci w cyberprzestrzeni – 90 proc. dzieci powyżej 12 roku życia jest już aktywnych w Internecie. Jednocześnie tylko 40 proc. rodziców ma świadomość, że ich dziecko doświadczyło w przeszłości jakiegokolwiek cyberzagrożenia.

Eksperci firmy Check Point Software, wskazują, że choć rosną wysiłki w uświadamianiu i wdrażaniu nowych środków bezpieczeństwa, to nadal są one niewystarczające. Zagrożenia, na jakie narażone są dzieci, są bardzo różne i większości przypadków młode ofiary nie są ich świadome. Z resztą podobnie jak ich rodzice.

Z tego powodu niezwykle istotne jest podjęcie środków zapobiegawczych w celu zapewnienia ochrony dzieci w Internecie.

Niebezpieczeństwa w cyberprzestrzeni są dla dzieci w tak młodym wieku wyjątkowo szkodliwe i mogą zagrozić ich zdrowiu emocjonalnemu, prywatności, a czasem i zdrowiu fizycznemu – zauważa Wojciech Głażewski, country manager firmy Check Point Software w Polsce. – W związku z tym faktem niezwykle ważne jest, aby dzieci otrzymały edukację w zakresie cyberbezpieczeństwa, otrzymały wiedzę, jak identyfikować zagrożenia oraz dysponowały narzędziami umożliwiającymi reagowanie.

Jak poprawić bezpieczeństwo dzieci w internecie?

Nauka cyberbezpieczeństwa poprzez zabawę

Zabawa jest zawsze doskonałym narzędziem do nauczania dzieci, ponieważ umożliwia lepsze przyswajanie wiedzy. Można zaproponować praktyczne ćwiczenia symulujące zagrożenia, dzięki którym uczestnicy nauczą się, jak się chronić. Obecnie bez problemu można stworzyć aplikacje i gry online, które pomogą dzieciom zdobyć wiedzę, jak rozpoznać zagrożenia oraz jak chronić swoje dane osobowe.

Etyka jako sztandar

Nauczanie cyberbezpieczeństwa zawsze zawiera element etyczny. Co więcej, zaszczepianie zasad etycznych jest niezwykle wskazane dla rozwoju przyszłych odpowiedzialnych obywateli. Rozwój umiejętności technologicznych powinien iść w parze ze świadomym ich wykorzystaniem.

Demistyfikacja hakerów

Ważne jest, aby dzieci rozumiały całą złożoność postaci hakera lub cyberprzestępcy. Hakerem jest osoba, która powoduje wad i luk w systemach komputerowych. Jednocześnie istnieją również „dobrzy hakerzy”, tzw. „białe kapelusze”, którzy w sposób etyczny wykorzystują swoją wiedzę komputerową do identyfikowania potencjalnych naruszeń systemów lub błędów w firmach i naprawiania ich, aby zapobiec atakom.

Cyberbezpieczeństwo w programie nauczania

Jedną z głównych strategii zapobiegania zagrożeniom dotykającym nieletnich jest edukacja w zakresie cyberbezpieczeństwa. Cyberbezpieczeństwo powinno być coraz ważniejszym zagadnieniem w szkołach i podnosząc świadomość dzieci na temat zagrożeń i nauczenie ich pewnych narzędzi pozwalających się chronić. Istotnym jest, by nauczyciele posiadali odpowiednią wiedzę i potrafili prowadzić na ten temat rozmowy – zarówno z dziećmi, jak i rodzicami.

Tworzenie bezpiecznej sieci

Dzieci powinny dowiedzieć się również, jak tworzyć bezpieczne sieci, aby zapobiegać potencjalnym zagrożeniom, z których jednym z najczęstszych jest phishing. Zagrożenie to polega na wykorzystywaniu wiadomości e-mail do oszukiwania ludzi i klikania złośliwych łączy lub załączników. Czasami takie e-maile są bardzo trudne do wykrycia, co zwiększa ryzyko skutecznego ataku. Młodzież powinna posiąść wiedzę, w jaki sposób cyberatak może zagrozić ich sieci, jak używać bezpiecznych haseł jako dodatkowej bariery, np. by chronić swoje media społecznościowe.

Foto: DALL-E

Treść: materiały prasowy

Komentarze

Dodaj komentarz