Prawie 8 na 10 polskich dzieci ofiarami przemocy

Raport „Diagnoza przemocy wobec dzieci w Polsce 2023” Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę ujawnia zatrważające dane: 79% nieletnich doświadczyło przemocy. Przeczytaj, jakie są główne wnioski i jak zmienia się ten smutny trend.

W skrócie

  • Ogólna skala problemu: 79% dzieci i młodzieży w Polsce doświadczyło przemocy co najmniej raz w życiu.
  • Sprawcy przemocy: 66% przypadków przemocy rówieśniczej; 32% przypadków przemocy ze strony dorosłych z otoczenia dziecka.
  • Rodzaje przemocy: Wykorzystanie seksualne bez fizycznego kontaktu doświadczyło 26% nieletnich, co jest trzecią najczęstszą formą przemocy według raportu.
  • Eskalacja przemocy rówieśniczej: Znaczący wzrost przemocy fizycznej i psychicznej wśród rówieśników na przestrzeni ostatnich 10 lat (fizyczna z 41% do 48%, psychiczna z 28% do 43%).
  • Przemoc dorosłych: Spadek przemocy fizycznej ze strony dorosłych z 33% w 2018 do 24% w 2023, ale wciąż 1 na 3 dzieci doświadcza przemocy fizycznej bądź psychicznej ze strony bliskich dorosłych.
  • Rola rodziców: Ojcowie częściej sprawcami przemocy fizycznej (35%), matki częściej przemocy psychicznej (43%); ojcowie to 36% sprawców przemocy seksualnej.
  • Cyberprzemoc: 53% nastolatków zetknęło się z cyberprzemocą, 19% były jej ofiarami w ciągu ostatniego roku; najwięcej przypadków na portalach społecznościowych (72%).
  • Wnioski i zalecenia: Raport podkreśla konieczność kontynuowania działań edukacyjnych, wsparcia psychologicznego oraz wzmocnienia systemu prawnego w celu ochrony dzieci i młodzieży przed przemocą.

Rośnie skala przemocy wobec nieletnich

Alarmujące jest, że aż 79% dzieci i młodzieży co najmniej raz w życiu doznało przemocy. Najczęstszymi oprawcami są ich rówieśnicy (66%) oraz osoby dorosłe z najbliższego otoczenia (32%). Wśród różnych typów przemocy, 26% nieletnich respondentów wskazało na doświadczenia wykorzystania seksualnego bez fizycznego kontaktu, co klasyfikuje się jako trzecią najbardziej powszechną formę maltretowania według dzieci. Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę opublikowała szczegółowy raport z badań „Diagnoza przemocy wobec dzieci w Polsce 2023”. Jest to trzecia edycja badania, po tych przeprowadzonych w latach 2013 i 2018. Analizę przeprowadzono na reprezentatywnej grupie 2026 polskich nastolatków w wieku od 11 do 17 lat.

Deficyt danych – problem systemowy

Brak ustandaryzowanego systemu gromadzenia danych w Polsce sprawia, że „Diagnoza przemocy wobec dzieci w Polsce” jest jednym z nielicznych wyczerpujących źródeł informacji o tej palącej problematyce. Regularne przygotowywanie raportu pozwala śledzić, jak ewoluują warunki życia dzieci i jakie nowe zagrożenia się pojawiają. Umożliwia to Fundacji kształtowanie strategii interwencji oraz kreowanie zaleceń dla władz i instytucji państwowych – wypowiada się dr Szymon Wójcik, szef działu badawczego Fundacji.

Eskalacja przemocy rówieśniczej

Przygnębiające są statystyki, z których wynika, że dwoje na troje dzieci w Polsce padło ofiarą przemocy rówieśniczej. Badania wykazują, że w ostatnich latach ta forma przemocy nasila się. Wzrost przemocy fizycznej wśród rówieśników to skok z 41% w 2013 do 48% w 2023 roku. Długotrwałe znęcanie się również znacznie wzrosło – z 11% do 18% w tym samym okresie. Przemoc psychiczna w ostatnich 10 latach również zyskała na intensywności – z 28% do 43%. Większość przypadków przemocy rówieśniczej to dzieło kolegów, koleżanek i innych dzieci z poza rodziny, gdzie dominują przypadki przemocy psychicznej (87%) i fizycznej (54%) oraz znęcania się (76%).

Mniej przemocy fizycznej ze strony dorosłych

Według raportu, jedno na troje dzieci doznało przemocy fizycznej bądź psychicznej ze strony bliskich dorosłych, ale częstość przemocy fizycznej zmniejsza się. Spadek ten jest widoczny z 33% w 2018 roku do 24% w 2023 roku, co jest pozytywnym znakiem i pokazuje, że działania edukacyjne i kampanie społeczne przynoszą efekty. Niemniej, nadal niemal jedna czwarta dzieci i nastolatków jest ofiarą przemocy fizycznej, a 22% przemocy psychicznej – komentuje Renata Szredzińska, członek zarządu Fundacji. Rodzice są najczęściej sprawcami tego typu przemocy – ojcowie częściej stosują przemoc fizyczną (35% wobec 31% ze strony matek), podczas gdy matki częściej są sprawcami przemocy psychicznej (43% wobec 39% ojców). Z raportu wynika, że ojcowie stanowią 36% sprawców przemocy seksualnej wobec dzieci.

Cyberprzemoc – nowa plaga XXI wieku

Nietrudno zauważyć, że Internet staje się kolejnym obszarem, gdzie dochodzi do przemocy wobec dzieci. Cyberprzemoc, w tym przemoc słowna, groźby czy stalking online, to elementy, które w znaczącym stopniu wpływają na życie młodych osób w Polsce. Aż 53% nastolatków zetknęło się z cyberprzemocą, a 19% było jej ofiarami w ciągu ostatniego roku. Co interesujące, najwięcej przypadków cyberprzemocy (72%) miało miejsce na portalach społecznościowych.

Refleksja końcowa

Biorąc pod uwagę wyniki raportu Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, nasuwa się refleksja nad efektywnością dotychczasowych metod ochrony dzieci i młodzieży przed przemocą. Istnieje potrzeba kontynuowania działań edukacyjnych, wsparcia psychologicznego oraz wzmocnienia systemu prawnego w celu lepszej ochrony młodych osób. Zmiana przepisów, zwiększenie dostępności pomocy i wsparcia dla ofiar oraz edukacja są kluczowe, aby zmierzyć się z tymi trudnymi wyzwaniami.

Zobacz pełną treść raportu


Opublikowano

w

,

przez

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *