Reaguj i działaj! Zgłoś nielegalne i szkodliwe treści

Martwimy się, że dzieci trafią w internecie na treści szkodliwe lub nielegalne. I niestety, nasze obawy, nawet przy dobrej profilaktyce , mogą się pewnego dnia sprawdzić. Jeśli tak się stanie – nie pozwólmy, by takie treści były nadal dostępne!

Jak przypomina minister cyfryzacji Marek Zagórski, treści nielegalne to takie, które naruszają przepisy polskiego prawa (najczęściej przepisy kodeksu karnego). To m.in. treści pornograficzne z udziałem małoletniego czy treści mogące ułatwić popełnienie przestępstwa o charakterze terrorystycznym.

Natomiast treści szkodliwe to materiały, które wywołują u odbiorcy negatywne emocje lub promują niebezpieczne dla zdrowia i życia zachowania – np. prezentujące przemoc czy zachowania agresywne, nawołujące do samookaleczeń, samobójstw i innych zachowań autodestruktywnych.

Zgłoś treści nielegalne!

Nawoływanie do popełnienia przestępstwa, groźby karalne, cyberprzemoc, seksualne wykorzystywanie dzieci – jeśli spotkasz takie treści lub natrafi na nie Twoje dziecko, zgłoś je przez portal www.dyzurnet.pl – punkt kontaktowy do zgłaszania nielegalnych treści w internecie, administrowany przez zespół ekspertów NASK (Naukowo-Akademicka Sieć Komputerowa).

W 2018 r. do zespołu Dyzurnet.pl trafiło ponad 13 tys. zgłoszeń.

Blisko 11 tys. zgłoszeń nielegalnych treści w 2018 roku dotyczyło treści potencjalnie przedstawiających seksualne wykorzystywanie dzieci.

1647 zgłoszeń dotyczyło uwodzenia dzieci, propagowania pedofilskiej aktywności, szantażu na tle seksualnym, patostreamów, wulgarnych i obraźliwych treści itp. 209 zgłoszeń było związanych z rasizmem i ksenofobią.

Jak wskazuje Marek Zagórski, minister cyfryzacji, dyzurnet.pl gwarantuje anonimowość i profesjonalną reakcję. Kierownik zespołu Martyna Różycka mówi, że jeśli podamy adres e-mail, otrzymamy informację o podjętych krokach lub prośbę o podanie dokładniejszych informacji.

Zgłoszenie treści nielegalnych lub szkodliwych możesz przesłać:

poprzez formularz na stronie,

na adres mailowy lub

za pomocą infolinii 0 801 615 005.

Wysyłając zgłoszenie do Dyżurnet.pl należy przede wszystkim podać adres strony, na której znajdują się potencjalnie nielegalne treści oraz zaznaczyć, czego sprawa dotyczy. Warto podać wszystkie możliwe informacje, które mogą być nam pomocne – mówi Martyna Różycka.

Pomóż zatrzymać mowę nienawiści

Treści szkodliwe, stanowiące mowę nienawiści, będące dyskryminacją bądź propagujące faszystowski lub totalitarny ustrój państwa można zgłosić w portalu zgłoś nienawiść prowadzonym przez Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita. Zgłaszając incydent, podajemy adres strony oraz rodzaj incydentu (do wyboru z dobrze opisanej listy). Warto podać wszystkie dodatkowe informacje, np. załączając pliki typu zrzuty ekranu. Zgłoszenia również możemy dokonać anonimowo.

W bazie incydentów Otwartej Rzeczypospolitej jest już blisko 1000 zgłoszeń. Zgłoszenia są badane przez Stowarzyszenie, które w większości wypadków decyduje o zawiadomieniu prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu (np. art. 256§1 kk – propagowanie ustroju totalitarnego i nawoływanie do nienawiści). Wiele spraw zyskuje adnotację o odmowie podjęcia śledztwa, jego zawieszeniu lub umorzeniu przez prokuraturę. Ale sytuacja się zmienia, ponieważ społeczne przyzwolenie na mowę nienawiści jest coraz mniejsze (przykładem może być wpis propagujący metody faszystowskie i nawołujący do popełnienia przestępstwa z końca 2015 roku, w sprawie którego śledztwo „odwieszono” po ponad 2 latach).

Odpowiedzialność administratora strony

Na wielu stronach szczególnie na forach, portalach społecznościowych czy miejscach z możliwością komentarzy mogą pojawić się treści wulgarne, obraźliwe czy stanowiące zniesławienie lub zniewagę. Takie treści należy zgłaszać do administratorów stron – często w takich portalach znajdziemy przyciski lub formularze, za pomocą których można zgłosić niewłaściwą treść.

Każda interwencja u administratora strony w sprawie niewłaściwych treści ma sens

szczególnie w przypadku mediów społecznościowych, kiedy administratorzy próbują nie ponosić odpowiedzialności za „prywatne komentarze” użytkowników. Co prawda art. 14 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną wyłącza odpowiedzialność za dane (w tym treści), jeśli administrator strony nie wie o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności. Jeśli jednak otrzyma urzędowe zawiadomienie lub uzyska wiarygodną wiadomość (np. zgłoszenie) o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, musi niezwłocznie dane usunąć (językiem prawa: uniemożliwić dostęp do tych danych) albo wykazać gotowość do ich usunięcia. Jeśli administrator nie reaguje na zgłoszenie, może stać się odpowiedzialny za naruszający prawo wpis nawet innego użytkownika.

Fot. Adrian Grycuk/CC BY-SA 3.0-pl/Wikimedia Commons
Fot. Adrian Grycuk/CC BY-SA 3.0-pl/Wikimedia Commons

Na zdjęciu: mural Kto nie potępia – ten przyzwala upamiętniający Jana Karskiego przy ul. Lubelskiej 30/32 w Warszawie.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *