Rekord zgłoszeń o wsparcie psychologiczne dla dzieci

W obliczu rekordowego napływu zgłoszeń do programu „Pajacyk – pomoc psychospołeczna” Polskiej Akcji Humanitarnej, nasze społeczeństwo stoi przed niepokojącym faktem: zdrowie psychiczne dzieci w Polsce wymaga niezwłocznej i zdecydowanej pomocy.

W skrócie

  • Rekordowa liczba 154 organizacji zgłosiła się do edycji 2023/2024 programu „Pajacyk – pomoc psychospołeczna” PAH. Organizacje wnioskowały o łączną sumę 25 mln zł dofinansowania.
  • Pandemia COVID-19 zintensyfikowała potrzebę rozszerzenia programu o pomoc psychospołeczną ze względu na izolację i problemy psychiczne wśród dzieci.
  • Brakuje 2,3 tys. specjalistów psychologicznych w szkołach w całej Polsce, a czas oczekiwania na wizytę u psychiatry dziecięcego to ponad 200 dni.
  • Dzieci z Ukrainy dotknięte traumą wojenną doświadczają ogromnego stresu, który wymaga specjalistycznej pomocy.

Bezprecedensowy wzrost potrzeb – program „Pajacyk – pomoc psychospołeczna” bije rekordy

W obliczu narastającej potrzeby wsparcia psychologicznego dla najmłodszych, edycja 2023/2024 programu „Pajacyk – pomoc psychospołeczna” zanotowała rekordową liczbę zgłoszeń. Inicjatywa Polskiej Akcji Humanitarnej (PAH) otrzymała aż 154 wnioski od organizacji, co niemal dwukrotnie przekracza ubiegłoroczne zainteresowanie. Sytuacja ta rzuca światło na dramatycznie rosnące zapotrzebowanie na wsparcie emocjonalne wśród dzieci, gdzie łącznie wnioskowano o dofinansowanie na sumę 25 mln złotych.

PAH w obliczu wyzwania: ograniczone fundusze a rosnące potrzeby

Marta Chojnacka z PAH, koordynująca program „Pajacyk – pomoc psychospołeczna”, podkreśla niespotykaną dotąd skalę zgłoszeń. Przyznaje jednak, że nie wszystkie instytucje będą mogły liczyć na finansowanie. Z ograniczonym budżetem, PAH apeluje o wsparcie biznesowe i instytucjonalne, mając na celu zapewnienie jak najszerszego dostępu do opieki psychologicznej dla dzieci.

Długoterminowe wsparcie dla dzieci z rodzin wieloproblemowych

Program „Pajacyk” PAH dedykowany jest dzieciom z trudnymi warunkami rozwojowymi, ze szczególnym naciskiem na pomoc specjalistyczną. Realne wsparcie oferowane jest poprzez zajęcia z ekspertami, rozwój kompetencji życiowych i społecznych oraz kształtowanie zainteresowań. Marta Chojnacka wyjaśnia, iż głównym celem jest zapewnienie dzieciom z rodzin wieloproblemowych kompleksowego i długofalowego wsparcia w radzeniu sobie w kryzysowych sytuacjach.

Pandemia jako katalizator potrzeb psychospołecznych

Impuls do rozszerzenia oferty „Pajacyka” o aspekt psychospołeczny wynikał z konsekwencji pandemii COVID-19 – izolacji i osamotnienia dzieci. Obecnie sytuacja zdrowia psychicznego najmłodszych w Polsce nie prezentuje się optymistycznie. Organizacje takie jak Fundacja GrowSPACE biją na alarm w kontekście braków specjalistów w dziedzinie psychiatrii dziecięcej i psychologii szkolnej. Czas oczekiwania na wizytę u psychiatry dziecięcego często przekracza 200 dni, a niedobór specjalistów w skali kraju to ponad 2,3 tys. osób.

PAH i wsparcie specjalistyczne: ponad 5000 dzieci objętych pomocą

PAH, odpowiadając na wzmożone potrzeby, przeprowadziła trzy edycje programu, w tym jedną dedykowaną dzieciom uchodźców z Ukrainy. Ponad 5000 dzieci otrzymało już niezbędną pomoc psychologiczną. Natalia Makulska z PAH relacjonuje spotkania z dziećmi, dla których trauma wojenna to codzienna rzeczywistość pełna stresu i lęku, wymagająca specjalistycznej interwencji.

Zooterapia jako metoda wsparcia: Fundacja Inter Pares w akcji

Fundacja Inter Pares, partnerująca PAH, oferuje niezwykłe sesje zooterapii, gdzie dzieci (oraz seniorzy i osoby z niepełnosprawnościami) mogą odnaleźć wsparcie i ulgę w interakcji ze zwierzętami. Natalia Makulska podkreśla, że praca doświadczonych specjalistów, takich jak psychologowie czy pedagodzy, jest kluczowa dla sukcesu takich inicjatyw. Wsparcie finansowe staje się więc niezbędne, aby zasięg pomocowych działań mógł się rozszerzać.

Program „Pajacyk” PAH: od żywienia do wsparcia psychicznego

Od 1998 roku program „Pajacyk” finansuje posiłki dla dzieci w szkołach i placówkach wsparcia dziennego, a od 2021 roku również dba o zdrowie psychiczne młodych Polaków. Realizowany przy współpracy z organizacją CARE, stanowi istotną część systemu wsparcia społecznego w Polsce.

Źródło informacji: Polska Akcja Humanitarna

Image by prostooleh on Freepik

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *