Rzeczniczka Praw Dziecka, Monika Horna-Cieślak objęła urząd i ogłasza młodego zastępcę RPD

W środę 20 grudnia br. Monika Horna-Cieślak złożyła ślubowanie przed Sejmem i tym samym oficjalnie objęła urząd Rzeczniczki Praw Dziecka, rozpoczynając formalne pełnienie obowiązków. Po zaprzysiężeniu ogłosiła swoją pierwszą decyzję – powołanie Jana Gawrońskiego na funkcję młodego, społecznego zastępcy RPD. Oto jakie zaprezentowała priorytety i cele na najbliższy okres.

Monika Horna-Cieślak jest adwokatką, aktywistką i działaczką społeczną. Specjalizuje się w ochronie praw dzieci i udziela pomocy prawnej osobom młodym. Jest współautorką wielu aktów prawnych dotyczących praw dzieci, w tym m.in. ustawy o ochronie małoletnich, czyli tzw. ustawy Kamilka z Częstochowy oraz ustawy zwiększającej dostęp do psychologa osobom młodym bez zgody opiekuna prawnego, którą współtworzyła z młodzieżą. W listopadzie 2023 roku powołana została na urząd Rzeczniczki Praw Dziecka. Oficjalne ślubowanie przed Sejmem złożyła 20 grudnia 2023 roku i tym samym rozpoczęła pięcioletnią kadencję na tym stanowisku.

Po zaprzysiężeniu, podczas konferencji prasowej w Sejmie, Rzeczniczka Praw Dziecka w pierwszej kolejności zwróciła się do młodych osób, dzieci, nastolatków, o których prawa będzie teraz oficjalnie dbać.

Chciałabym bardzo serdecznie przywitać się ze wszystkimi młodymi osobami, powiedzieć: Dzień dobry. Cześć. Jestem z Wami. Nazywam się Monika Horna-Cieślak i czekam na was. Mam nadzieję, że wspólnie zrobimy wszystko, aby głos dzieci został usłyszany i był rozumiany. Chciałabym, żebyście wiedzieli, że jeśli są jakieś kłopoty, to jestem. I jeśli macie różne pomysły na jakieś nowe inicjatywy, to wtedy również jestem. Biuro Rzeczniczki Praw Dziecka jest szeroko dla was otwarte. Będę miała także przyjemność się z wami spotykać, jeżdżąc po Polsce i mam nadzieję, że razem zmienimy ten świat w taki sposób, żeby był dla Was jak najlepszy – mówiła podczas konferencji Monika Horna-Cieślak, nowa Rzeczniczka Praw Dziecka.

Młody zastępca RPD

Rzeczniczka Praw Dziecka ogłosiła też pierwszą merytoryczną decyzję o powołaniu młodego zastępcy RPD. Został nim Jan Gawroński, siedemnastolatek rozwijający się w spektrum autyzmu. Samorzecznik, społecznik, działający w Fundacji Autism Team, Inicjatywie Obywatelskiej „Chcemy całego życia!” oraz Inicjatywie „Nasz Rzecznik”. Pomysłodawca i organizator Klubu Świadomej Młodzieży, który zrzesza młodzież w spektrum autyzmu.

Społeczny zastępca Rzeczniczki Praw Dziecka to osoba, która ze szczególną uważnością na potrzeby dzieci i nastolatków będzie stwarzała możliwości i przestrzenie do samostanowienia młodych ludzi. Celem działania społecznego zastępcy RPD jest podnoszenie świadomości o prawach dziecka oraz budowanie społeczności, która chce te prawa upowszechniać i wcielać w życie. Będzie głosem doradczym i kierunkowskazem działań dla Rzeczniczki Praw Dziecka – mówi Jan Garwoliński, młody zastępca RPD.

Inicjatywa powołania młodego zastępcy RPD ma na celu włączenie młodego głosu do procesów podejmowania decyzji oraz stanowi wyraz zaangażowania i partycypację młodzieży w działania na rzecz praw dzieci.

Priorytety i cele Rzeczniczki Praw Dziecka

W trakcie konferencji, Rzeczniczka Praw Dziecka przedstawiła także swoje priorytety i cele, kładąc nacisk na kwestie istotne dla dobra i bezpieczeństwa najmłodszych obywateli, w tym w szczególności:

Zdrowie psychiczne dzieci i nastolatków

 • Promocja listy dziecięcych telefonów zaufania, jako ważny element profilaktyki kryzysów psychicznych dzieci i nastolatków.
 • Zabieganie o przyjęcie ustawy o dostępnie do pomocy psychologicznej dla osób poniżej 18. roku życia.
 • Apelowanie o działania mające na celu zwiększenie liczby psychiatrów i psychologów.
 • Kampanie społeczne i działania edukacyjne, kierowane do rodziców i młodych osób dotyczące efektywnej komunikacji i reagowania na sytuacje kryzysowe związane ze zdrowiem psychicznym.

Przeciwdziałanie przemocy wobec dzieci

 • Monitorowanie działalności i śledzenie raportów zespołu do spraw analizy ciężkich i śmiertelnych przypadków krzywdzenia dzieci, co da możliwość wychwycenia luk w systemie ochrony dzieci. Zespół powinien zostać powołany na mocy ustawy o ochronie małoletnich.
 • Wprowadzenie działań edukacyjnych i kampanii społecznych na rzecz przeciwdziałania przemocy rówieśniczej, w tym również cyberprzemocy. Celem jest zwiększenie świadomości i umiejętności rozwiązywania konfliktów oraz reagowania na kryzysowe sytuacje.

Tworzenie urzędu wspólnie z osobami młodymi

 • Powołanie Rady Osób Młodych jako organu eksperckiego i pomocniczego. Celem tego działania jest włączenie głosów młodych w procesy decyzyjne oraz wykorzystanie ich ekspertyz w kształtowaniu polityki na rzecz dobra dzieci.
 • Zatrudnienie osób młodych, powyżej 18. roku życia, w biurze Rzeczniczki, obok doświadczonych specjalistów.
 • Aktywne zaangażowanie młodzieży w debaty i procesy decyzyjne. Zapraszając grupy robocze tworzone przez młodzież, Monika Horna-Cieślak zamierza stworzyć platformę do bezpośredniego udziału młodych ludzi w kształtowaniu polityki dotyczącej ich praw i dobra. W ten sposób chce zapewnić, że decyzje podejmowane będą w pełni odzwierciedlały ich perspektywę i potrzeby.

Wspieranie różnorodności

 • Zapobieganie dyskryminacji dzieci z różnych grup społecznych.
 • Inicjowanie działań na rzecz osób młodych doświadczających trudności związanych z różnorodnością.

Edukacja i szkoła

 • Aktywne angażowanie się w tematy: praw ucznia, funkcjonowania samorządów uczniowskich i powołania rzecznika praw ucznia.

Wszystkie te cele stanowią fundament misji nowej Rzeczniczki Praw Dziecka, która chce być blisko osób, o których prawa będzie dbać. Zadeklarowała też intensywne działania na rzecz obudowy wizerunku RPD w Polsce.

Komentarze

Dodaj komentarz