Tag: RPO

  • Co trzeci nastolatek ogląda patotreści w sieci!

    Patotreści – nieakceptowane społecznie, nieraz niedopuszczalne prawnie treści w internecie – powinniśmy traktować poważnie. Ich oglądanie ma zły wpływ na nasze dzieci. Można też przerazić się działaniami, które podejmują widzowie…

  • Nastolatki pozostawione same sobie z problemem agresji i szkodliwych treści?

    Jedna trzecia nastolatków spotkała się z agresją w internecie. 38% miało do czynienia z brutalnymi obrazami, a 43% natrafiło na informacje o tym, jak popełnić samobójstwo. Spora grupa nastolatków, którzy doświadczyli czegoś nieprzyjemnego w sieci, nie rozmawiała o tym z nikim.

  • Patostreaming to patologia. Nie można być obojętnym

    Nie możemy być obojętni na patologiczne treści w internecie, w tym patostreaming. Wulgarne, poniżające, pełne przemocy fizycznej i słownej treści, nierzadko nagrywane pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, z lekceważeniem prawa i zasad współżycia społecznego – niosą demoralizujący przekaz. Tym bardziej, że szczególnie często dociera on do młodych ludzi.