„Ustawa Kamilka” ma wzmocnić ochronę dzieci przed przemocą

W toku prac legislacyjnych w Sejmie nad nowelizacją kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz towarzyszących mu aktów prawnych pojawia się istotny cel – intensyfikacja środków ochronnych na rzecz dzieci i młodzieży przed różnymi formami przemocy.

Jak donosi portal Prawo.pl, inicjatywa ta, znana pod nazwą „ustawy Kamilka”, czerpie swoją nazwę od tragicznego przypadku chłopca, którego losy poruszyły opinię publiczną, a która zyskała poparcie licznych organizacji broniących praw dzieci.

Zakres i obowiązki wynikające z ustawy

Z informacji Prawo.pl wynika, iż projekt ustawy nakłada obowiązek wdrożenia Standardów Ochrony Małoletnich na szerokie spektrum placówek – od oświatowych po sportowe, bez względu na ich formę własności. Dodatkowo, regulacje te mają być aplikowane również w obszarze usług hotelarskich i turystycznych, zapewniając wszechstronną ochronę najmłodszych.

Wprowadzenie Standardów Ochrony Dzieci

„Te regulacje mają kluczowe znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa dzieci. Niezależnie od czasu i miejsca – standardy te będą miały zastosowanie nawet w przypadku organizacji krótkotrwałych wydarzeń takich jak kolonie czy półkolonie” – podkreśla dr Marcin Romanowski, wiceminister sprawiedliwości w wypowiedzi dla Prawo.pl.

Standardy Ochrony Małoletnich, jak wyjaśnia portal, mają być skalibrowane adekwatnie do rodzaju działalności instytucji. Znaczące tu są między innymi procedury weryfikacji pracowników w aspekcie ich niekaralności za przestępstwa przeciw wolności seksualnej i obyczajności, czy ustalanie bezpiecznych ram interakcji między personelem a podopiecznymi.

Procedury interwencyjne i odpowiedzialność

Jak wskazuje Prawo.pl, istota wprowadzanych standardów sprowadza się nie tylko do odpowiedniej reakcji w sytuacji wykrycia przemocy, ale również do wskazania odpowiedzialności za niezastosowanie się do nowych przepisów. Marcin Romanowski zapewnia, że przepisy mają charakter wspierający, a nie obciążający, oraz mają za zadanie dostarczać narzędzi do efektywnej ochrony najmłodszych.

Szczegóły w serwisie

Image by master1305 on Freepik. Źródło: PAP MediaRoom

Komentarze

Dodaj komentarz