Kategoria: Cyberprzemoc

  • Prawie 8 na 10 polskich dzieci ofiarami przemocy

    Prawie 8 na 10 polskich dzieci ofiarami przemocy

    Raport „Diagnoza przemocy wobec dzieci w Polsce 2023” Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę ujawnia zatrważające dane: 79% nieletnich doświadczyło przemocy. Przeczytaj, jakie są główne wnioski i jak zmienia się ten smutny trend. W skrócie Rośnie skala przemocy wobec nieletnich Alarmujące jest, że aż 79% dzieci i młodzieży co najmniej raz w życiu doznało przemocy. Najczęstszymi oprawcami…

  • Pomóż dziecku, które doświadcza cyberprzemocy

    Nastolatki, które doświadczają przemocy w internecie, często są osamotnione – co trzeci z nich nikomu o tym nie powiedział i nie poprosił o pomoc. Co jako rodzice możemy zrobić z tym wnioskiem z badania NASK Nastolatki 3.0?