Tag: kodeks rodzinny i opiekuńczy

  • „Ustawa Kamilka” ma wzmocnić ochronę dzieci przed przemocą

    „Ustawa Kamilka” ma wzmocnić ochronę dzieci przed przemocą

    W toku prac legislacyjnych w Sejmie nad nowelizacją kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz towarzyszących mu aktów prawnych pojawia się istotny cel – intensyfikacja środków ochronnych na rzecz dzieci i młodzieży przed różnymi formami przemocy. Jak donosi portal Prawo.pl, inicjatywa ta, znana pod nazwą „ustawy Kamilka”, czerpie swoją nazwę od tragicznego przypadku chłopca, którego losy poruszyły…