Tag: prawa socjalne dzieci

  • Adam Chmura Zastępcą Rzecznika Praw Dziecka

    Adam Chmura Zastępcą Rzecznika Praw Dziecka

    Rzeczniczka Praw Dziecka Monika Horna-Cieślak z dniem 1 lutego 2024 roku powołała Adama Chmurę na stanowisko Zastępcy RPD. Jako zastępca RPD będzie zajmować się m.in.: sprawami międzynarodowymi i konstytucyjnymi, sytuacją małoletnich cudzoziemców w Polsce i dzieci polskich za granicą, kwestiami równego traktowania małoletnich oraz sprawami społecznymi i zdrowotnymi.