Ochrona danych osobowych dzieci – wyzwania i perspektywy

Problematyka przetwarzania danych dzieci we współczesnym świecie stanowi ważne wyzwanie. Publikacja zdjęć dzieci w mediach społecznościowych przez nie same i rodziców, wyrażanie zgody na przetwarzanie danych dzieci, a także wykorzystanie wizerunku dzieci przez sztuczną inteligencję to tylko niektóre z kluczowych zagadnień poruszonych podczas konferencji „Wyzwania dla ochrony danych osobowych dzieci”.

Konferencja odbyła się w dniu 26 kwietnia 2024 r., pod egidą Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz Rzeczniczki Praw Dziecka.

Znaczenie coraz większej aktywności dzieci w świecie cyfrowym

Prezes UODO, Mirosław Wróblewski, na wstępie zwrócił uwagę na rosnącą obecność młodych osób w internecie i związane z tym zagrożenia. Zauważył, że działania ochronne prowadzone przez publiczne instytucje i różnorodne organizacje często nie są odpowiednio koordynowane.

„Dzisiejsze spotkanie ma na celu wspólne zrozumienie naszych działań i planów, a także poszukiwanie skutecznych rozwiązań, które będą respektować prawo młodych do autonomii informacyjnej” – podkreślił Wróblewski.

Współpraca dla lepszych rozwiązań ochrony danych

Prezes UODO podkreślił potrzebę inteligentnych rozwiązań prawnych i technicznych, które powinny być opracowane nie tylko przez prawników i informatyków, ale również przy silnym udziale organizacji pozarządowych i ekspertów.

  • W trakcie konferencji eksperci omówili, jak młodzi ludzie wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz jakie problemy wiążą się z konstruowaniem odpowiednich klauzul informacyjnych skierowanych do dzieci.

Publikowanie danych przez rodziców – jakie niesie ryzyka?

Zagadnienie publikacji danych i wizerunku dzieci przez rodziców na portalach społecznościowych również było przedmiotem dyskusji.

  • Eksperci zwrócili uwagę na nieprzemyślane działania rodziców, które mogą mieć negatywne konsekwencje, w tym również komercyjne i reklamowe.

Porozumienie na rzecz edukacji i badań dotyczących danych dzieci

Podczas konferencji doszło do podpisania ważnego porozumienia o współpracy między UODO a Rzeczniczką Praw Dziecka, Moniką Horną-Cieślak. Porozumienie obejmuje realizację wspólnych projektów, badań i działań edukacyjnych dotyczących ochrony danych osobowych dzieci.

„To krok milowy w naszym dążeniu do lepszego zrozumienia i ochrony danych osobowych, które dotyczą nie tylko dorosłych, ale przede wszystkim dzieci” – komentowała Rzeczniczka Praw Dziecka.

Wyróżnienie za wkład w edukację

W trakcie wydarzenia wręczono również Nagrodę im. Michała Serzyckiego. Laureatką tego roku została Joanna Hałoń-Gnutek, znana z zaangażowania w edukację dzieci w zakresie literatury.

Konferencja cieszyła się szerokim zainteresowaniem, zgromadziła ponad 500 uczestników zarówno osobiście, jak i online.

3 kroki do ochrony danych dzieci w Internecie

Na zakończenie, warto podkreślić kilka kluczowych zasad, które każdy rodzic i opiekun powinien rozważyć w kontekście ochrony danych dzieci w sieci:

  • Zawsze zastanów się dwa razy, zanim opub likujesz w sieci jakiekolwiek informacje dotyczące twojego dziecka.
  • Edukuj swoje dziecko w zakresie bezpieczeństwa i prywatności online.
  • Bądź świadomy, jakie klauzule zgody podpisujesz w imieniu swojego dziecka.

Image by freepik

Komentarze

Dodaj komentarz