Powstanie zespół, który wypracuje sposoby ochrony dzieci przed pornografią

Powstanie zespół, który przeanalizuje możliwości wprowadzenia zmian systemowych chroniących dzieci przed pornografią. Udział w pracach zespołu zapowiedzieli: Rzecznik Praw Obywatelskich, Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, Ministerstwo Cyfryzacji, organizacje reprezentujące przedsiębiorców i organizacje chroniące interesy dzieci i rodzin.

21 listopada w Warszawie odbyła się ekspercka konferencja Stowarzyszenia Twoja Sprawa „Masowa konsumpcja pornografii przez dzieci jako istotny problem społeczny”.

Badania pokazują, że pornografia stanowi wymierne zagrożenie dla dzieci. Aż 62% chłopców i 21% dziewcząt w wieku 14-16 lat ogląda treści pornograficzne, z czego niemal połowa z nich na smartfonie. Oglądanie pornografii kilka razy w tygodniu deklaruje około 22% chłopców w tym wieku, a około 11% z nich robi to codziennie, co może świadczyć o nałogowym korzystaniu z tego typu treści. Podczas spotkania przedstawiciele wielu środowisk dyskutowali o rozwiązaniach, które mogłyby przyczynić się do ograniczenia kontaktu dzieci z treściami pornograficznymi w Internecie.

Pornografia zagraża zdrowiu publicznemu

Izabela Karska, psycholog ze Stowarzyszenia Twoja Sprawa podkreśla, że celem konferencji było rozpoczęcie merytorycznej i spokojnej debaty nad ewentualnymi rozwiązaniami systemowymi, które pomogą rodzicom lepiej chronić dzieci i zmniejszą skalę masowego oglądania pornografii przez najmłodszych. Konsumpcja pornografii jest bowiem problemem zdrowia publicznego i zagrożeniem dla dzieci – może prowadzić do uzależnienia podobnego do hazardu czy alkoholu, , sprzyja tworzeniu przedmiotowego wizerunku kobiet i mężczyzn, jest wiązana z dysfunkcjami seksualnymi czy prowadzi do rozpadów związków.

Wyniki badań dotyczących mózgowych mechanizmów nałogowego korzystania z pornografii sugerują duże podobieństwo do innych nałogów, tj. uzależnienia od hazardu czy alkoholu. Widać w nich większą wrażliwość niektórych części mózgu na bodźce skojarzone z pornografią. Takim bodźcem może być na przykład sam fakt przebywania sam na sam z komputerem w pokoju. Czasem reakcja może być tak silna, że trudno jest jej się oprzeć – nazywamy ją wtedy głodem nałogowym. Funkcjonowanie mózgu u osób uzależnionych od pornografii wymaga dalszych badań – powiedział dr hab. Mateusz Gola, jeden z prelegentów, a zarazem psycholog i neurokognitywista, który wraz ze współpracownikami prowadzi badania dotyczące wpływu konsumpcji pornografii na mózg.

Pogląd ten potwierdził dr Bogdan Stelmach, który od lat zajmuje się osobami uzależnionymi od pornografii. Podkreślił, że u wielu jego pacjentów problem oglądania pornografii rozpoczął się, kiedy byli jeszcze dziećmi, a z poważnymi konsekwencjami swojego uzależnienia zmagają się do dzisiaj.

Zaradzić i pomóc. Prace rozpoczyna interdyscyplinarny zespół

Edukacja rodziców oraz dzieci jest bardzo potrzebna, ale nie jest wystarczająca, aby poradzić sobie z masową konsumpcją szkodliwej pornografii przez najmłodszych. Stąd inicjatywa organizatora konferencji stworzenia zespołu, który będzie starał się pogodzić w najlepszy możliwy sposób różne wartości: ochronę dzieci, prawo do prywatności, jak również wolność gospodarczą.

Celem zespołu nie jest uniemożliwienie dostępu do pornografii osobom dorosłym, a jedynie ochrona dzieci. Udział w pracach zespołu zapowiedzieli: Rzecznik Praw Obywatelskich, Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, Ministerstwo Cyfryzacji, jak również organizacje społeczne i organizacje przedsiębiorców. Zaproszenie skierowano również do Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Fundacji Panoptykon, którzy brali udział w konferencji. Spotkania zespołu będą odbywały się w biurze Rzecznika Praw Obywatelskich oraz w Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości.

Regulacje jak w Wielkiej Brytanii?

Być może zespół skorzysta z doświadczeń brytyjskich. O historii i roli regulacji prawnych w Wielkiej Brytanii opowiedział na konferencji John Carr, członek Rady ds. Bezpieczeństwa Dzieci w Internecie, doradca brytyjskiego rządu.

− Wszechobecność zaawansowanych technicznie smartfonów i urządzeń przenośnych sprawia, że nadzór rodzicielski staje się niewystarczający – powiedział John Carr.

John Carr podkreślił, jak istotne było powołanie w 2008 r., Brytyjskiej Rady ds. Bezpieczeństwa Dzieci i wprowadzenie odpowiednich samoregulacji przez operatorów komórkowych i dostawców Internetu. Istotne są również najnowsze przepisy prawne w Wielkiej Brytanii, które nakładają na przemysł pornograficzny obowiązek stosowania skutecznych narzędzi weryfikacji wieku osób odwiedzających strony z pornografią.

Wydarzenie odbyło się 21 listopada w Warszawie. Organizatorem konferencji było Stowarzyszenie Twoja Sprawa, które prowadzi specjalistyczny portal oPornografii.pl. Konferencja była sfinansowana ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

Komentarze

Dodaj komentarz