16 października: start kampanii Offline Challenge

Czy jesteśmy w stanie wytrzymać 48 godzin bez internetu? Młodzież i dzieci mogą podjąć wyzwanie (challenge) i spróbować odłączyć się od sieci na 48 godzin. Offline Challenge ma posłużyć refleksji, jaką rolę w życiu młodych ludzi pełni internet.

Problem intensywnego korzystania z sieci przez dzieci i młodzież staje się coraz poważniejszy. Według badań NASK „Nastolatki 3.0” aż 93,4% dzieci w wieku 13-17 lat jest dostępnych online cały czas. Ponad 30% nastolatków przegląda internet za pośrednictwem telefonu powyżej 5 godzin na dobę. Większość z nich przejawia symptomy dysfunkcyjnego korzystania z Internetu. 83,2% badanych deklaruje, że zdarzyło im się przebywać w sieci dłużej niż planowali. 29,8% wskazuje, że zdarzyło im się przedkładać korzystanie z sieci ponad obowiązki szkolne. Dla 66,4% respondentów internet jest środkiem na poprawienie złego nastroju.

Ale czy da się bez niego żyć?

Podjąć offline’owe wyzwanie

Organizatorzy akcji „Offline Challenge” – Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę i NASK (tworzące Polskie Centrum Programu Safer Internet) wraz z głównym partnerem Fundacją Orange – zachęcają młodych ludzi do podjęcia próby odłączenia się od sieci na 48 godzin.

– Dla wielu młodych ludzi odłączenie się na dwie doby od sieci to dosyć abstrakcyjny pomysł. Zachęcamy jednak wszystkich do podjęcia tej próby. Ci, którzy się zdecydują, będą mieli okazję przekonać się jak silny jest ich związek z internetem i smartfonem. Być może dowiedzą się, co stoi za ich potrzebą intensywnego korzystania z sieci. Chcemy zainspirować ich do tego, aby bardziej konstruktywnie korzystali z mediów elektronicznych, robiąc jednocześnie więcej miejsca na aktywności offline – mówi Łukasz Wojtasik pomysłodawca akcji z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.

Do akcji „Offline Challenge” organizatorzy kampanii zaprosili m.in. młodych internetowych twórców i liderów opinii, aktywnych online. Dzielą się oni swoimi refleksjami z podjętego wyzwania w kampanijnych spotach.

– Najbardziej pozytywną rzeczą w trakcie „Offline Challenge” było to, że miałem więcej czasu dla siebie, na czytanie książki, na spotkanie się ze znajomymi, na uprawianie sportu. Nie traciłem czasu bezproduktywnie wertując strony w internecie. To doświadczenie pokazało mi, że można nie tracić czasu w internecie. Nasz czas jest bardzo ograniczony i warto go produktywnie wykorzystywać, bo już nie wróci – mówi Piotr Psyllos, młody wynalazca.

Nie tylko młodzież i dzieci…

– Offline Challenge kierujemy przede wszystkim do młodzieży, ale jest w nim miejsce również dla dorosłych. Zapraszamy rodziców do  podjęcia tego wyzwania razem z dziećmi. Zaplanowanie wspólnego czasu offline i rozmowy o tym doświadczeniu mogą pomóc nam lepiej rozpoznać potrzeby dzieci. Docenimy wspólnie spędzony czas i dzięki temu ustalimy zasad korzystania z mediów elektronicznych  w domu. Zachęcamy również nauczycieli do promocji akcji w szkołach. Podjęcie wyzwania przez klasę może być dobrym pretekstem do rozmowy na temat zbalansowanego korzystania z sieci i problemu nadużywania internetu – mówi Anna Rywczyńska, koordynatorka Polskiego Centrum Programu Safer Internet w NASK.

Kampania będzie realizowana głównie za pośrednictwem portali społecznościowych Facebook (facebook.pl/offlinechallengepl) i Instagram (#offlinechallengepl). Informacje o akcji znaleźć można na stronie offlinechallenge.pl. Promocja przekazów kampanii przewidziana jest do końca roku. Organizatorzy zapowiadają jednak, że jest to początek długofalowych działań realizowanych pod hasłem „Offline Challenge”.

Komentarze

Dodaj komentarz