Z nowoczesnych technologii korzysta ponad 90% polskich szkół. Czy przekłada się to na cyfrowe kompetencje uczniów?

32% nauczycieli wykorzystuje multimedialne pomoce naukowe podczas każdej lekcji, 44% posługuje się nimi kilka razy w tygodniu. Czy to wystarczy, by rozwijać u uczniów tak potrzebne kompetencje cyfrowe? Niekoniecznie. Podczas zajęć używane są bowiem jedynie najprostsze technologie informacyjno-komunikacyjne.

Smartfon jako wsparcie procesu dydaktycznego?

Już ponad 90% szkół jest wyposażonych w podstawowe cyfrowe narzędzia edukacyjne. Lekcje z wykorzystaniem komputerów prowadzi 98% nauczycieli, interaktywnych tablic używa 56%. To dobre wyniki, jednak do ideału polskim szkołom jeszcze wiele brakuje. Zaawansowane technologie cyfrowe są używane w placówkach edukacyjnych rzadko. Smartfony jako narzędzia wspierające naukę wykorzystuje zaledwie 29% pedagogów. Jeszcze mniej posługuje się podczas lekcji tabletami (12%). Interfejsy pomiarowe, roboty czy klocki do programowania są dostępne tylko w 3% szkół.

Nauczycielom cyfryzacja niestraszna

Dlaczego nowoczesne technologie nie są wykorzystywane w szkołach tak często, jak byśmy tego chcieli? Problemem nie jest na pewno niechęć nauczycieli do cyfryzacji. Badanie „Polska szkoła w dobie cyfryzacji. Diagnoza 2017” opracowane przez Uniwersytet Warszawski oraz PCG Edukacja obaliło mit, jakoby pedagodzy obawiali się używania multimedialnych pomocy naukowych podczas lekcji. Wręcz przeciwnie – robią to chętnie, są również otwarci na podnoszenie własnych kompetencji cyfrowych. Jedyne na co narzekają, to brak odpowiedniego sprzętu, na którym mogliby pracować. Niewystarczające wyposażenie sal w nowoczesne technologie wydaje się być największą bolączką szkół. To właśnie z tego w dużej mierze wynikają ograniczenia w wykorzystywaniu cyfrowych narzędzi edukacyjnych podczas lekcji.

Uczniowie – najwięksi entuzjaści nowych technologii

Prezentacje multimedialne pomagające uczniom przyswoić wiedzę tworzy 87% pedagogów, 56% zadaje przygotowanie podobnych materiałów jako pracę domową. Popularne jest także używanie gotowych aplikacji w procesie dydaktycznym. Takie metody nauki pochwalają rodzice – nawet ci, którzy początkowo byli sceptyczni wobec nowych technologii. Jeśli chodzi o samych uczniów, to chyba nietrudno się domyślić, że uwielbiają oni naukę z wykorzystaniem cyfrowych narzędzi i najchętniej używaliby komputerów i tabletów na każdej lekcji.

Co dalej z cyfrowymi technologiami w szkołach?

Badanie „Diagnoza cyfrowa szkół 2017” pokazuje, że cyfryzacja w szkołach już się rozpoczęła. W jakim kierunku będzie zmierzać dalej? Jak mówi agencji informacyjnej infoWire.pl prof. Marlena Plebańska z Uniwersytetu Warszawskiego, by osiągnąć dobre rezultaty i wyposażyć uczniów w niezbędne cyfrowe kompetencje, konieczne jest poświęcenie kolejnych lat na intensywne wdrażanie nowych technologii w szkołach. Należy jednak pamiętać, by robić to w przemyślany i bezpieczny sposób.

Druga strona cyfryzacji szkół to cyberprzemoc. Zobacz, jak NIK ocenia przygotowanie polskich szkół walki z cyberprzemocą.

Komentarze

Dodaj komentarz